-
Hatha Yoga
 
 
 Hatha Yoga er en klassisk form for yoga. HA - står for venstre og - THA står for høyre i sanskrit.
Med tanke på venstre som det mottakende /passive/ feminine/yin  aspektet i oss, og høyre som det handlende /aktive/ maskuline/ yang aspektet i oss, søker Hatha Yoga å forene energiene fra disse til kroppens senterlinje - og til hjertet.
       
Ordet Yoga betyr ” å forene”, og handler om å forene kropp og sinn.  Yoga stammer opprinnelig fra India hvor det har vært praktisert i mer enn 4000 år. Man trenger ikke være spesielt myk eller sterk for å praktisere Yoga. Yoga er en kontinuerlig prosess og kan læres og utføres av de fleste, nettopp fordi man jobber med den fysikk og kropp man har.Yoga stillinger/posisjoner og yogateknikker kan hjelpe voksne og  barn med å få bedre balanse, koordinasjon og bedre selvfølelse ved å redusere stress og angst. Mange ser for seg avanserte meditasjonsstillinger eller posisjoner som krever svært fleksibel  og sterk kropp. Dette er også Yoga, men Yoga trenger ikke være så vanskelig og utilgjengelig. Ved å modifiere stillinger/posisjoner og ved å bruke for eksempel hjelpemidler som  puter, blokker,
belter og stoler  kan Yoga bli tilgjengelig for alle. Yoga praksisen kan gjøres enklere for de som trenger det, eller man kan gjøre den mer krevende for de som ønsker større utfordringer.Yoga er for alle. Kombinasjonen av fokus, pust og bevegelse er det som utgjør Yoga.

 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint