-
Priser/Betingelser


Kurspris 8 ganger: 1400,-

Drop-in : 200

Klippekort 10 ganger: 1800,- ( 5 mnd varighet )

Jeg tilbyr også gavekort på 8 ukers kurs og privattime;)

Kartleggingsbesøk ergoterapi 1000,- ( 1 time-1,5 )

Oppfølgingsbesøk ergoterapi 800,- ( 1 time )


Betingelser ved kjøp av kurs/fast plass:

Påmeldingen er bindende og du forplikter deg til å betale kursprisen innen 14 dager fra påmelding, eller senest ved kursstart.
Manglende betaling er ikke å anse som avmelding.

Ta kontakt om du av ulike grunner ønsker å dele opp , eller utsette betalingen, så lager vi en avtale.

Kurspris/klippekortet betales inn til kontonummer: 1503 38 77142
Vennligst merk betalingen med kursdeltakers navn.

Avmeldingsbetingelser for kurs:
Avmeldingen må være skriftlig pr.e-post eller post. Det ilegges et adm.gebyr på 100,-
Ved avmelding 0-7 dager før kursstart forfaller hele beløpet for kurset.

Ta igjen tapte timer:
Hvis du går glipp av en time kan du ta den igjen på de andre timene jeg har.
Tapte timer må brukes opp i den gjeldende perioden , eller den neste dersom du kjøper ny fast plass.
Jeg kan dessverre ikke gi noen plassgaranti ved stor pågang.

Avlysning avkurs/timer:
Inger-Synnøve Yoga forbeholder seg reten til å avlyse yogakurs/yogatimer ved for få påmeldte. Det vil bli gitt beskjed om avlysning min. dagen før oppstart.
Kursprisen refunderes i såfall i sin helhet.

Betingelser ved kjøp av klippekort/kurs/dropin:

- det er foreløpig dropin på alle mine timer, ved kjøp av klippekort/dropin og ved tapte timer er det nødvendig å melde seg på for å vite om det er plass. Ved stor pågang gis det ingen plassgaranti.

- ved kjøp av klippekort forfaller beløpet til betaling umiddelbart. Beløpet er urefunderbart.

- klippekort/kursabonnemnet kan ikke benyttes ved workshops eller ekstraordinære timer.

-Abonnement kan fryses dersom det fremlegges sykemelding eller en annen naturlig grunn. Ferie gir ikke grunnlag for frysing av fast kurskjøp.

- Abonnenten/klippekortinnehaveren må til enhver tid forholde seg til det tilbudet som står på Inger-Synnøve Yogas timeplan.


Ved kjøp av privattime forfaller beløpet til betaling ved oppmøte av timen. Avbestilling må skje 24 timer i forveien eller faktureres timen i sin helhet.

Din kropp - ditt ansvar

All yoga, fysisk og mental trening forgår på eget ansvar. Inger-Synnøve Yoga er ikke ansvarlig for eventuelle plager eller skader som måtte oppstå i eller utenfor Yogastudioet. Du kjenner din kropp best, lytt til din kropps signaler og gjør det som kjennes riktig ut for deg.

For mer info ta kontakt : sstuvik@gmail.com
Kontonummer: 1503 38 77142Website Builder drives av  Vistaprint