-

Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud som hjelper mennesker med  å mestre hverdagslige aktiviteter ut i fra egne forutsetninger. Dette gjøres ved å bidra til å løse aktivitetsutfordringer som kan oppstå ved sykdom og/eller skade. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Ergoterapeuten tar i bruk aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelsene og bruk av tekniske hjelpemidler.. Ergoterapeuten gir råd om hvordan aktiviteter/gjøremål kan utføres for å fremme mestring og helse,
For ergoterapeuten er det også et mål å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap.

Hva jeg kan tilby:
Hjemmebesøk og rehabilitering hjemme hos deg:

Når vi eldes eller funksjonsbegrensninger/tap  oppstår som følge av en  ulykke eller hjerneskade, kan det være mange av dagliglivets aktiviteter vi ikke lenger mestrer. Det kan bli utfordrende å være selvstendig og å komme seg trygt rundt i hjemmemiljøet. 
Ved et hjemmebesøk så vil jeg ha fokus på brukerens/pasientens behov, mål og evne til å utføre dagliglivetsaktiviteter ( ADL ).
Fokuset vil være på ADL- trening som å lage mat, dekke bordet, lek,  lage seg kaffe/te, hente posten, dusje og stelle seg selv, organisere dagen osv. Dette er gjøremål vi alle tar som en selvfølge , men som kan være veldig vanskelig ved bevegelsestap/funksjonstap.

Jeg vil også ha fokus på fallforebyggende tiltak. Hvordan innrede hjemmet ditt så det er lettere å bo der å være selvstendig? Jeg vil i samarbeid med brukeren/pasienten se på om det er hjelpemidler som vil kunne være til nytte.
Jeg hjelper til med å søke på de fleste hjelpemidler som kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Ett første hjemmebesøk vil vare ca 60-75 min.
Det anbefales ett oppfølgingshjemmebesøk , for eventuell opplæring i hjelpemidler som er kjøpt i ordinær handel,  eller på utlån fra Hjelpemiddelsentralen.
Det vil også bli gitt et terapeutisk øvelsesprogram om det er nødvendig.
*Privat ergoterapi inngår dessverre ikke i egenandelsordningen.
Website Builder drives av  Vistaprint