-
Ergoterapi og Yoga

Ergoterapi er i forhold til Yoga en ganske ny terapeutisk metode. Begge metodene er holistiske i menneskesynet, alt henger sammen, kropp, sinn og åndelig helse.
Begge metoder kan fremme fysiske og funksjonelle utfall og brukes sammen for å oppnå en bedre balanse i dagliglivet.
Yoga styrker kroppen, gir deg økt fleksibilitet, smidighet i ledd og bedre holdning. I ergoterapi så vurderes også tilrettelegging av  miljøet og dagliglivets aktiviteter.

Inger-Synnøve Yoga tilbyr personlig veiledning i hjemmet ved å innlemme begge disse metodene etter behov. Personlig veiledning i hjemmet vil i samarbeid omfatte en vurdering av den enkeltes behov og mål , og det vil bli vurdert hvordan hjemmemiljøet kan tilrettelegges for å gjøre dagliglivets aktiviteter mer hånterbare.
Behandling kan inkludere yogahjelpemidler, yogaøvelser og  tilrettelegging av hjemmemiljøet. Det vil bli gitt ett hjemme treningsprogram.

Ergoterapi og yoga kan være bra for deg med kroniske smerter eller redusert fysisk daglig funksjon.
Kontakt Inger-Synnøve Yoga for mer informasjon. sstuvik@gmail.com
Website Builder drives av  Vistaprint